Arbetsorderhantering

Rekyl innehåller digitala arbetsordrar som du enkelt skapar med ett fåtal klick. Du kan dessutom skicka dessa direkt till personalens mobiltelefoner eller handdatorer. Arbetsordrar kan också skapas automatiskt i samband med tidrapportering vilket underlättar vid t.ex. jourärenden.

Rekyl ger dig komplett stöd för projekthantering och arbetsorder, oavsett om ärendet kräver en enskild insats eller flera delmoment. Ett projekt kan bestå av en eller flera arbetsorder. Om ett projekt kräver insatser från flera utförare vid olika tidpunkter kan du enkelt fördela deluppgifterna i separata arbetsordrar. Varje arbetsorder under projektet består av uppdrag, utförare och tidpunkt för utförande. I projektet har du full överblick på samtliga arbetsordrar och får en totalbild över resursutnyttjandet.

En leverantör du kan lita på

Schotte Systems bygger lättanvända webbaserade verktyg och IT-lösningar som hjälper dig i vardagen. Vi tar helhetsansvar och ser till att allt fungerar för dig. Då faller inget mellan stolarna och alla blir nöjda. För oss är nöjda kunder alltid den bästa reklamen.

Husbyborgsvägen 1
752 28 Uppsala

info@schotte.se

010 - 222 88 00