Fordonsspårning

Rekyl innehåller en karta där fordonen visas med aktuell position, hastighet och färdriktning. Allting med endast några sekunders fördröjning så man t.ex. snabbt hittar närmaste fordonet för ett uppdrag.

Det går även se historik bakåt i tiden med exakt färdväg utritad på kartan. Vid ev. stöld kan fordonet spåras och återfinnas vilket ofta ger lägre försäkringspremie/självrisk.

En leverantör du kan lita på

Schotte Systems bygger lättanvända webbaserade verktyg och IT-lösningar som hjälper dig i vardagen. Vi tar helhetsansvar och ser till att allt fungerar för dig. Då faller inget mellan stolarna och alla blir nöjda. För oss är nöjda kunder alltid den bästa reklamen.

Husbyborgsvägen 1
752 28 Uppsala

info@schotte.se

010 - 222 88 00