Körjournaler

Genom att installera en GPS-enhet osynligt under instrumentpanelen i fordonet som kontinuerligt skickar in postitionsinformation över GSM-nätet, får man en automatisk körjournal. Körjournalen fylls i enligt Skatteverkets rekommendation så att minimal administration krävs. Digital körjournal utgör en billig försäkring mot sköntaxering till följd av ofullständiga körjournaler vid en revision för både arbetsgivaren och den anställde.

Personalen kan enkelt välja privat eller tjänstekörning i efterhand på webben eller i förhand via knapp i bilen. Körjournalen kan också användas som underlag för vidare debitering eller för att hålla reda på arbetstiden på varje arbetsplats man besökt.

En leverantör du kan lita på

Schotte Systems bygger lättanvända webbaserade verktyg och IT-lösningar som hjälper dig i vardagen. Vi tar helhetsansvar och ser till att allt fungerar för dig. Då faller inget mellan stolarna och alla blir nöjda. För oss är nöjda kunder alltid den bästa reklamen.

Husbyborgsvägen 1
752 28 Uppsala

info@schotte.se

010 - 222 88 00