Leverantörsfakturascanning

Fakturorna scannas in av er eller en scanningscentral, teckentolkas och analyseras. Rekyl hittar automatiskt leverantör, fakturadatum, förfallodatum, OCR-nummer, totalbelopp och moms mm. Rekyl har ett smidigt webbgränssnitt där man sedan snabbt och enkelt kan söka, visa och skriva ut fakturor.

Attest och kontering

Rekyl ger automatiskt förslag på lämpliga attestanter och konteringar för fakturan. Attestanterna får e-postmeddelanden om att de har fakturor att attestera och attesterar eller underkänner fakturorna med ett klick i Rekyl. Då fakturorna attesterats går de vidare för definitivbokning.

Integrerat med ert ekonomisystem

Leverantörsfakturorna skickas automatiskt till ert ekonomisystem. I nuläget har Rekyl färdig integration för ett flertal ekonomisystem men vi integrerar även mot andra ekonomisystem vid förfrågan.

En leverantör du kan lita på

Schotte Systems bygger lättanvända webbaserade verktyg och IT-lösningar som hjälper dig i vardagen. Vi tar helhetsansvar och ser till att allt fungerar för dig. Då faller inget mellan stolarna och alla blir nöjda. För oss är nöjda kunder alltid den bästa reklamen.

Husbyborgsvägen 1
752 28 Uppsala

info@schotte.se

010 - 222 88 00