Nyckelhantering

Rekyl håller reda på vem som får hämta ut vilka nycklar samt alla ut- och inlämningar av nycklar. Nycklarna och personalen utrustas med varsin RFID-bricka som används för identifikation. Rekyl stödjer även signatur på digital signaturplatta om så önskas. Historik sparas så det alltid går att se vem som har nyckeln nu eller haft den vid en viss tidpunkt.

Få kontroll över nycklarna

Personens och nyckelns RFID-bricka läggs på läsaren och nyckeln registreras som utlämnad till personen. När nyckelns bricka läggs på läsaren igen, registreras nyckeln som återlämnad och ett återlämningskvitto kan skrivas ut. Rekyl kan även kompletteras med elektroniskt nyckelskåp för självservice.

En leverantör du kan lita på

Schotte Systems bygger lättanvända webbaserade verktyg och IT-lösningar som hjälper dig i vardagen. Vi tar helhetsansvar och ser till att allt fungerar för dig. Då faller inget mellan stolarna och alla blir nöjda. För oss är nöjda kunder alltid den bästa reklamen.

Husbyborgsvägen 1
752 28 Uppsala

info@schotte.se

010 - 222 88 00