Rekyl ArbetsorderArbetsorder

Få arbetet att flyta på bättre, med arbetsorder
vet alla vad som behöver göras

Arbetsorder

REKYL innehåller digitala arbetsorder som du enkelt skapar med ett fåtal klick. Dessa visas direkt i personalens smartphone, surfplatta eller dator. Arbetsorder kan också skapas automatiskt i samband med tidrapportering vilket underlättar vid till exempel jourärenden.

REKYL ger dig komplett stöd för projekthantering och arbetsorder, oavsett om ärendet kräver en enskild insats eller flera delmoment. Ett projekt kan bestå av en eller flera arbetsorder. Om ett projekt kräver insatser från flera utförare vid olika tidpunkter kan du enkelt fördela deluppgifterna i separata arbetsorder.

Varje arbetsorder under projektet består av uppdrag, utförare och tidpunkt för utförande. I projektet har du full överblick på samtliga arbetsorder och får en totalbild över resursutnyttjandet.

 

N

Dela upp dina större projekt i flera orders och moment

N

Information till personal på fältet i realtid

N

Samla alla dokument och bilder

N

Få kontroll på personalens tidredovisning och materialuttag

N

Alla dina uppdrag i din mobil

Vill du veta mer om denna funktion?

Kontakta oss så berättar vi mer!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.