Avtalshantering

Se alla funktioner

Avtalshantering

Med REKYLs avtalshantering får ni full koll på både personal-, kund- och leverantörsavtalen. Systemet bevakar när avtalen löper ut och ger notifieringar när det är dags för ev. omförhandling.

Kundavtal kan skapas i steg-för-steg-guider och mailas ut för elektronisk underskrift eller skrivas ut och signeras på traditionellt sätt.

Avtal kan skannas in så att du enkelt ser dem direkt på skärmen som PDF och även kan skriva ut dem.

N

Samlar alla typer av avtal, kund, leverantör, personal, leasing m.m.

N

Ger dig påminnelser när avtal är på väg att löpa ut

N

Skapa egna avtal för digital signering

N

Scanna in avtal som du idag har i pappersformat

N

Koppla dina kunder och projekt till avtalen för snabb överblick

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.