Rekyl CRMCRM-säljstöd

Få bättre koll på era säljprocesser

CRM-Säljstöd

I CRM-funktionen i REKYL skapas offerter, dokumentation om kunder, kontaktpersoner, affärshändelser och konversationer. Kunder och kontaktpersoner kan kategoriseras efter till exempel produktområden och intressen för att enkelt göra urval för riktade kampanjer.

Påminnelser och uppföljningar kan läggas in så att man aldrig missar att kontakta kunderna vid just rätt tillfällen. Stora möjligheter till anpassningar finns för att säljstödet skall passa verksamheten så bra som möjligt.

N

Skapa händelser, aktiviteter och påminnelser så inget glöms bort

N

Skapa offerter och håll kontroll på din pipeline

N

Lagra viktigt kunddata på ett ställe

N

Alla projekt samlade under kunden

Vill du veta mer om denna funktion?

Kontakta oss så berättar vi mer!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.