Rekyl KörjournalKörjournal

Få en komplett digital körjournal automatiskt

Digital Körjournal


Spara tid med en smidig digital körjournal

Med REKYL Körjournal registreras alla resor automatiskt med hjälp av en i fordonet installerad GPS-enhet. Med funktionen automatisk tidsstyrning registreras körningarna som tjänste- respektive privatresor.  Resans typ kan även ändras manuellt i efterhand.

REKYL Körjournal är molnbaserad och fungerar lika väl i din smartphone eller i datorn. Oavsett om du befinner dig på kontoret eller ute på fältet har du alltid tillgång till din körjournal.  Skippa papper och penna eller krångliga Excel-ark som du aldrig hinner fylla i.

Nu kan du få en korrekt körjournal snabbt och enkelt med ett fåtal knapptryck.


Öka servicenivån mot kunderna

REKYL Körjournal underlättar i verksamheter med brådskande uppdrag, som exempelvis transportledning, budfirmor eller jourverksamheter, då man enkelt kan hitta närmaste fordon för uppdraget. Företaget sparar tid och pengar och förbättrar servicenivån mot kunderna.Koppla körningar mot arbetsorder för utökad kostnadsanalys
Det går utmärkt att koppla körningar till arbetsorder i REKYL vilket ger er en bättre överblick över kostnader på projektet. Körningarna kan även ligga till grund för underlag vid fakturering. Läs mer om Arbetsorder

Ett bra sätt att undvika förmånsbeskattning
Fordon som ägs av företaget räknas som yrkesfordon. Dessa får inte köras privat mer än, vad Skatteverket kallar, i ringa omfattning. Det innebär vid max 10 tillfällen eller 100 mil per år.

I händelse av en revision är det upp till den anställde att bevisa att fordonet inte körts privat mer än i ringa omfattning för att undvika förmånsbeskattning. Det bästa och mest effektiva underlaget är en fullständig körjournal.

Enligt skatteverket är det extra viktigt med körjournal om
1. Den anställde använder bilen främst i tjänsten men lite privat.
2. Den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten per inkomstår.
3. Den anställde har fritt drivmedel i samband med bilförmån
4. Den anställde har förmån av trängselskatt/infrastrukturavgift
(Källa: Skatteverket)

REKYL Körjournal påverkar inte förmånsvärdet
Eftersom varken mjuk- eller hårdvaran som berör REKYL körjournal inte räknas som extrautrustning så påverkas inte förmånsvärdet på bilen.
(Källa: Skatteverket)

N

GPS-installation

N

Enligt Skatteverkets rekommendationer

N

Automatiska körjournaler

N

Enkel debitering från körjournaler

N

Mobilapp

Vill du veta mer om denna funktion?

Kontakta oss så berättar vi mer!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.