Rekyl SchemaläggningSchemaläggning

Ett verktyg som hjälper dig att planera bättre

Schemaläggning

Skapa och schemalägga återkommande aktiviteter, t ex arbetsorder samt automatiserade utskick av veckorapporter.

Vid återkommande jobb, arbete i samband med serviceavtal eller ronderingsuppdrag kan arbetsorder schemaläggas och läggas upp enligt de intervaller som sätts. Avsedd resurs bokas då också upp enligt schemat.

Rapporter över ett projektresultat kan ställas in att skickas ut till arbetsledare eller projektledare vid givna tillfällen. Rapporter över slutfört uppdrag kan skickas till kunden och arbetsledare.

N

Skapar automatiskt dina återkommande jobb

N

Vid skapande kan fast resurs sättas automatiskt

N

Perfekt för rondering, återkommande tillsyn och rengöringsuppdrag

Vill du veta mer om denna funktion?

Kontakta oss så berättar vi mer!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.