Resursplanering

Resursplaneringen i Rekyl bygger på en veckoöversikt där man enkelt drar och släpper arbetsordrar, personal och fordon för att planera arbetet. Man ser tydligt vilka resurser som är tillgängliga dag för dag och vilka jobb som behöver planeras in.

Personalen ser sedan exakt vilket jobb de blivit tilldelade och när det ska utföras under "mina ordrar" i mobilappen. Det går t.ex. också att dela upp resursplaneringen på olika flikar så att man bara ser de jobb man har hand om och sin personal.

Resursplaneringen är kopplad till tidrapporteringen och en personlig orderlista vilket innebär att personalen i första hand ser just de jobb som de är inplanerade på.

En leverantör du kan lita på

Schotte Systems bygger lättanvända webbaserade verktyg och IT-lösningar som hjälper dig i vardagen. Vi tar helhetsansvar och ser till att allt fungerar för dig. Då faller inget mellan stolarna och alla blir nöjda. För oss är nöjda kunder alltid den bästa reklamen.

Husbyborgsvägen 1
752 28 Uppsala

info@schotte.se

010 - 222 88 00