Tidrapportering

I Rekyl skapar man snabbt och enkelt tidrapporter på några sekunder med hjälp av smarta guider. Tidrapporterna går sedan vidare till arbetsledaren/chefen för attestering beroende på vilka attestregler som satts upp. Tidrapporten kopplas automatiskt ihop med arbetsordern och projektet. Material, servicebil, milersättning och andra tillägg kan göras direkt på tidrapporten och mallar för olika typer av jobb lägger automatiskt till rätt artiklar.

Använder man dagplaneringsfunktionen i Rekyl så får tidrapportören i första hand välja bland aktuella arbetsordrar som man är inplanerad på vilket underlättar och minskar risken för fel. Har man elektronisk körjournal så ser man dagens körningar direkt i tidrapporteringen och kan använda det som stöd.

Tidrapporter kan också skapas direkt på pekplattor eller smartphones ute på arbetsplatsen.

En leverantör du kan lita på

Schotte Systems bygger lättanvända webbaserade verktyg och IT-lösningar som hjälper dig i vardagen. Vi tar helhetsansvar och ser till att allt fungerar för dig. Då faller inget mellan stolarna och alla blir nöjda. För oss är nöjda kunder alltid den bästa reklamen.

Husbyborgsvägen 1
752 28 Uppsala

info@schotte.se

010 - 222 88 00