REKYL / Funktionerna i REKYL / Dokumentguide & KMA
Dokumentguide i REKYL låter dig skapa egenkontroller och riskanalyser

Dokumentguide & KMA-arbete 

Med REKYL blir er dokumentation smidig och enkelt. Skapa digitala mallar för egenkontroller, riskanalyser och övriga dokument som personalen enkelt kan bocka av ute på fältet direkt i mobilen.

Stärk säkerheten med REKYLS dokumentguide  

I REKYLs dokumentguide kan du enkelt skapa mallar för arbetsberedning, egenkontroller, riskanalyser, avvikelserapporter, skaderapporter och alla övriga dokument som bara måste vara lättillgängliga. REKYL kan därmed fungera som stöd i ert KMA-arbete samt hjälpa till att upprätthålla ert egenkontrollprogram. Det för att säkerställa att verksamheten styrs och utförs på rätt sätt och av personal med korrekt kompetens.

Med hjälp av steg-för-steg-guider skapas enkelt standardiserade PDF:er i REKYL som din personal kan använda som checklista och bocka av direkt i vår app. Alla dokument kopplas dessutom enkelt till projekt och arbetsorder. Om olyckan kulle vara framme eller vid minsta oklarhet så finns allt dokumenterat och lätt att nå i systemet.

Vad är KMA?

KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. En KMA-plan finns för att säkra byggprojekt utifrån just dessa tre kontrollpunkter. KMA-planen innehåller flera delar, bland annat kvalitetssäkring, bestående av en kontrollplan med egenkontroller och checklistor för att säkerställa att bygget utförs på ett korrekt sätt av arbetskraft med rätt kompetens. Egenkontrollerna ska signeras och dateras. De brukar även kompletteras med fotondokumentation. I REKYL finns det komplett stöd för att göra just detta.  

Funktionen fungerar som ett digitalt/mobilt verktyg, där KMA-ansvariga och KMA-samordnare kan upprätta alla väsentliga dokument för effektivare och enklare KMA-ronder och för ett smartare KMA-system.  

 

  • Skapa enkelt professionella egenkontroller, analyser, rapporter och dokument direkt i mobilen eller på datorn
  • Digitalt KMA-verktyg
  • Kan enkelt checkas av ute på fältet – direkt i appen
  • Går att signera
  • E-postas automatiskt

Vill du se hur det går till?

Övriga funktioner i REKYL

Att skapa och följa upp offerter är enkelt i REKYL.

Offerthantering ›

I REKYL är det lätt att skapa och följa upp offerter.
I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering ›

I REKYL får du en bra överblick av alla projekt och tillhörande arbetsordrar.
Digital arbetsorder blir lättillgänlig för dina anställda ver de än befinner sig.

Arbetsorder ›

En digital arbetsorder blir snabbt tillgänglig för kollegorna i alla enheter.
Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering ›

Lättanvänd tidrapportering var du än befinner dig.
Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten

ÄTA-order ›

Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten.

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Leverantörs-
faktura ›

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Resursplanering ›

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Fordonsspårning ›

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Körjournal ›

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Dokumentguide ›

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

CRM säljstöd ›

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar

EDI-koppling ›

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar.

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Avtalshantering ›

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Hyresorder ›

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Nyckelhantering ›

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Schemaläggning ›

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Meddelanden ›

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position

Stöldspårning ›

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position.

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Personalliggare ›

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.