Funktioner

Boka demo

Ring oss

REKYL / Om REKYL

Vi vet att företag är olika, inte bara till storleken utan även i sitt sätt att arbeta.

Med REKYL får du ett verksamhetssystem som är anpassningsbart för företag i alla storlekar och som hjälper till att utveckla och effektivisera både tid och lönsamhet.

REKYL hjälper dig att ta hand om dina kunder från första mötet

Med REKYL kan du få kontroll och struktur på hela ditt arbetsflöde, från första kundkontakt till avslutat arbete med tillhörande analys och uppföljning. REKYL ser till att alla detaljer kommer med och att ingenting missas. 

REKYL är ett komplet och anpassningsbart verksamhetssystem som effektiviserar din verksamhet med hantering av projekt, arbetsorder och fakturering.
Läs mer om CRM Säljstöd

Sälj med precision

Med säljstödet i REKYL lägger du upp nya prospekt och kopplar dina projekt till respektive kunder med anpassade prislistor. Lägg till påminnelser när det är dags för nästa kundmöte.

Du får en tydlig sammanställning av kunder, händelser, fakturor, projekt och arbetsorder.

CRM-säljstöd ›

Offerthantering i REKYL

Offerthantering

Skapa offerter och avtal för dina kunder i REKYL och koppla dem till kategorier, arbetsordrar eller projekt. Skicka direkt från REKYL för signering.

ROT- och RUT-avdrag beräknas direkt på offerten.

Offerthantering ›

Avtalshantering med digital signering i REKYL

Avtalshantering med digital signering

Koppla kunder och projekt till avtal och skicka dessa och andra handlingar för digital signering.

Få påminnelser när avtal håller på att löpa ut.

Avtalhantering ›

I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering är kärnan i din verksamhet med REKYL

REKYLs projekhantering knyter ihop alla arbetsorder, materialorder, tidrapporter och fakturaunderlag för varje nytt projekt du skapar, stort som litet.

Du får en tydlig bild över dina intäkter, kostnader och resultat för alla relaterade arbeten.

Läs mer om projekthantering ›

Läs mer om Arbetsorder

Tydliga arbetsorder

Varje arbetsorder under projektet består av uppdrag, utförare och tidpunkt för utförande.

För varje arbetsorder får du överblick av planering, tilldelade resurser och tidrapportering m.m.

Arbetsorder ›

REKYL hanterar ÄTA-order

ÄTA-order

REKYL hanterar digitala ÄTA-ordrar för ändringar, tillägg och avgående arbeten vilket underlättar arbetsflödet och korrekt fakturering. Skicka för signering till kund innan ÄTA-ordern påbörjas så slipper ni oklarheter.

ÄTA-order ›

Läs mer om Resursplanering

Resursplanering

Med resursplanering har du möjlighet att snabbt tilldela personal, fordon, arbetsorder och andra resurser en tid och datum för uppdrag.

Med drag-and-drop går det snabbt och smidigt.

Resursplanering ›

Administration med full insyn i alla detaljer

Schemalägg och fördela arbete med REKYLs verktyg för resursplanering.

I REKYL kan du även få rapporter över resultat från arbeten och projekt och se över kostnader och artiklar för korrekt fakturering.

I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.
Läs mer om Meddelanden

Meddelanden

Med meddelandefunktionen når du all personal genom REKYL utan att behöva ha tillgång till individuella e-postadresser.

Meddelanden ›

Läs mer om Dokumentguide

Dokumentguide & KMA

Med REKYLs dokumentguider skapar du steg-för-steg formulär och checklistor för din verksamhet och personal.

Du delar lätt dokument för exempelvis egenkontroller och riskanalyser som enkelt även kan signeras digitalt eller med BankID.

Dokumentguide ›

Läs mer om Tidrapportering

Tidrapportering

Tidrapportering är tillgänglig både på datorn och i appen för personal på fältet med smidiga mallar.

Som handläggare får du en tydlig bild av dina medarbetares tidrapportering och beläggningsgrad.

Tidrapportering ›

Hantering av leverantörsfaktura med skanning i REKYL

Leverantörsfaktura

Minska det manuella arbetet med REKYLs leverantörsfakturahantering. Varje faktura scannas och teckentolkas i sin helhet så att varje liten detalj automatiskt läggs in i systemet. Smidigt & enkelt.

Leverantörsfaktura ›

Faktureringsunderlag

Fakturaunderlag

REKYL sammanställer fakturaunderlaget åt dig och ser till att allt som ska komma med faktiskt kommer med. Allt ifrån fakturauppgifter och rapporterad tid till materialkostnader och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Funktioner och verktyg som underlättar arbetet för din personal

Läs mer om Nyckelhantering

Nyckelhantering

För praktisk hantering av nycklar till fordon och lokaler som håller koll på alla in- och utlämningar. Det går även att komplettera med ett digitalt nyckelskåp.

Allt administreras och loggas i REKYL där du kan ställa in rättigheter för användare och nycklar.

Nyckelhantering ›

Läs mer om Körjournal

Körjournal

Om du har personal som använder fordon i tjänsten kan du förenkla rapportering av körjournal för dem och undvika eventuella skattesmällar.

REKYL skapar körjournaler enligt Skatteverkets regler och låter personalen på ett lätt sätt hålla reda på vad som är privata resor och tjänsteresor.

Körjournal ›

Läs mer om Personalliggare

Personalliggare

För personal i byggbranschen gäller speciella regler för in- och utpassering.

Vi erbjuder din personal ett enkelt sätt att checka in och ut med vår app och samtidigt få en exakt journal för rapportering.

Personalliggare ›

REKYL Verksamhetssystem

Låt oss visa dig hur REKYL kan effektivisera ditt företag

Kontakta oss så bokar vi ett möte för en kostnadsfri demonstration och tar reda på hur vi kan anpassa REKYL med funktioner som är viktiga för just ditt företag.

Kom ihåg att REKYL är anpassningsbart

Läs mer om Nyckelhantering

Oavsett bransch

REKYL hjälper företag inom bygg, entreprenad, sanering, transport, vägunderhåll, håltagning och fastighetsunderhåll.

Men vi är övertygade om att vi kan hjälpa även övriga branscher med att effektivisera sin verksamhet.

Läs mer om Körjournal

Passar ditt ekonomisystem

REKYL är byggt för att sömlöst integreras med externa ekonomisystem. Vi har färdiga lösningar för de vanligaste systemen som Visma, Fortnox, Briljant med flera.

Kontakta oss för en lösning som passar just ditt ekonomisystem.

Läs mer om Personalliggare

Integrationer

Med våra API-lösningar får du stora möjligheter att hämta och skicka information mellan REKYL och andra system som används i ditt företag, oavsett om de kommer från tredje part eller är egenutvecklade.

Vi älskar nya lösningar.

Läs mer om våra integrationer ›