Funktioner
Boka demo
Ring oss
REKYL / Om REKYL

Vi vet att företag är olika, inte bara till storleken utan även i sitt sätt att arbeta.

Med REKYL får du ett verksamhetssystem som är anpassningsbart för företag i alla storlekar och som hjälper till att utveckla och effektivisera både tid och lönsamhet.

REKYL hjälper dig ta hand om dina kunder från första mötet

Med REKYLs säljstöd lägger du enkelt upp nya kunder och får professionell offerthantering med påminnelser för planerade kundkontakter. Med avtalshantering kopplas de nya eller förlängda avtal du skriver med respektive projekt.

REKYL är ett komplet och anpassningsbart verksamhetssystem som effektiviserar din verksamhet med hantering av projekt, arbetsorder och fakturering.
Läs mer om CRM Säljstöd

Sälj med precision

Med REKYLs CRM lägger du upp kunder och kopplar dem till dina projekt med anpassade prislistor. Lägg till påminnelser när det är dags för nästa kundmöte.

Du får en tydlig överblick av kontakter, händelser, fakturor, projekt och arbetsorder.

CRM-säljstöd ›

Läs mer om Avtalshantering

Offerter och avtal

Skapa offerter och avtal för dina kunder i REKYL och koppla dem till kategorier, arbetsordrar eller projekt.

Du kan därefter skicka dina handlingar för digital signering eller skriva ut för manuell hantering.

Offerthantering ›
Avtalshantering ›

Läs mer om ÄTA-order

ÄTA-order

ÄTA-ordrar för ändringar, tillägg och avgående arbeten är vanligt i entreprenörsbranschen.

REKYL hanterar även digitala ÄTA-ordrar vilket underlättar arbetsflödet och korrekt fakturering.

ÄTA-order ›

I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering är kärnan i din verksamhet med REKYL

REKYLs projekhantering knyter ihop alla arbetsorder, materialorder, tidrapporter och fakturaunderlag för varje nytt projekt du skapar, stort som litet.

Du får en tydlig bild över dina intäkter, kostnader och resultat för alla relaterade arbeten.

Läs mer om projekthantering ›

Läs mer om Arbetsorder

Tydliga arbetsorder

Varje arbetsorder under projektet består av uppdrag, utförare och tidpunkt för utförande.

För varje arbetsorder får du överblick av planering, tilldelade resurser och tidrapportering m.m.

Arbetsorder ›

Läs mer om Fakturaunderlag

Fakturaunderlag

I REKYL skapas fakturaunderlag för projekt baserat på tidrapportering, hyresorder och leverantörsfakturor.

Justeringar kan göras innan du skapar fakturor för slutkund.

Fakturaunderlag ›

Läs mer om Resursplanering

Resursplanering

Med resursplanering har du möjlighet att snabbt tilldela personal, fordon, arbetsorder och andra resurser en tid och datum för uppdrag.

Med drag-and-drop går det snabbt och smidigt.

Resursplanering ›

Administration med full insyn i alla detaljer

Schemalägg och fördela arbete med REKYLs smarta verktyg för resursplanering.

I REKYL kan du även få sammanställningar av rapporter från arbeten och projekt, lönerapporter och se över kostnader, artiklar och lagerhantering för korrekt fakturering.

I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.
Läs mer om Meddelanden

Meddelanden

I det administrativa arbetsflödet är det viktigt att alla berörda blir upplysta om förändringar och behov av åtgärder.

Med REKYL ser du till informationen hålls internt, blir tillgänglig och att arbetet inte stoppas upp.

Meddelanden ›

Läs mer om Dokumentguide

Dokumentguide

Med REKYLs dokumentguider skapar du steg för steg dokument av alla typer för din verksamhet som PDF-format eller för utskrift.

Du delar lätt dokument för attestering och signering och kan skicka dem digitalt till dina kunder.

Dokumentguide ›

Läs mer om Tidrapportering

Tidrapportering

Tidrapportering med smidiga mallar är tillgänglig både på datorn och i appen för personal på fältet med smidiga mallar.

Som arbetsledare får du en tydlig bild av dina anställdas tidrapportering och beläggningsgrad.

Tidrapportering ›

Funktioner och verktyg som underlättar arbetet för din personal

Läs mer om Nyckelhantering

Nyckelhantering

För praktisk hantering av nycklar som hämtas ut och lämnas in från olika arbetsplatser kan du komplettera med ett nyckelskåp.

Allt administreras och loggas i REKYL där du kan ställa in rättigheter för användare och nycklar.

Nyckelhantering ›

Läs mer om Körjournal

Körjournal

Om du har personal som använder fordon i tjänsten kan du förenkla rapportering både för dem och för din verksamhet och undviker eventuella skattesmällar.

REKYL skapar körjournaler enligt Skatteverkets regler och låter personalen på ett lätt sätt hålla koll på vad som är privata och tjänsteresor.

Körjournal ›

Läs mer om Personalliggare

Personalliggare

För personal i byggbranschen gäller speciella regler för in- och utpassering på byggarbetsplatser.

Vi erbjuder din personal ett enkelt sätt att stämpla in och ut med vår app och samtidigt få en exakt journal för rapportering.

Personalliggare ›

Rekyl verksamhetssystem ger dig full kontroll på din verksamhet med anpassade funktioner.

Låt oss visa dig hur REKYL kan effektivisera ditt företag

Kontakta oss så bokar vi ett möte för en kostnadsfri demonstration och tar reda på hur vi kan anpassa REKYL med funktioner som är viktiga för just ditt företag.

Kom ihåg att REKYL är anpassningsbart

Läs mer om Nyckelhantering

Oavsett bransch

REKYL hjälper företag inom bygg, entreprenad, sanering, transport, vägunderhåll, håltagnin och fastighetsunderhållning.

Men vi är övertygade om att vi kan hjälpa även övriga branscher med att effektivisera sin verksamhet.

Läs mer om Körjournal

Passar ditt ekonomisystem

REKYL är byggt för att sömlöst integreras med externa ekonomisystem. Vi har färdiga lösningar för de vanligaste systemen som Visma, Fortnox, Briljant med flera.

Kontakta oss för en lösning som passar just ditt ekonomisystem.

Läs mer om Personalliggare

Integrationer

Med våra API-lösningar får du stora möjligheter att hämta och skicka information mellan REKYL och andra system som används i ditt företag, oavsett om de kommer från tredje part eller är egenutvecklade.

Vi älskar nya lösningar.