Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten

ÄTA-order

Med REKYL hanterar du enkelt dina ÄTA-ordrar: ändringar, tillägg och avgående arbeten.

REKYL gör din ÄTA-hantering enkel

​Hantering av ändring och tilläggsarbeten (ÄTA) är vanligt förekommande i många branscher, men hanteringen kan upplevas krånglig, speciellt direkt ute på fältet. I REKYL hanterar du detta effektivt direkt via mobilen eller självklart via datorn på kontoret.

Minskade missförstånd med signering

Du kan skicka ut en signering till kunden innan ÄTA-ordern påbörjas, då slipper ni oklarheter kring vad som ska göras och till vilket pris. På så sätt kan ni säkerställa att ni får betalt för ert extraarbete och kunden får en tydlig bild över vad som kommer att tillkomma. Detta kan göras från datorn eller direkt i vår app ute på fältet. Du kan även enkelt ta eller ladda upp bilder som dokumentation innan och efter utfört arbete och koppla till arbetsordern.

Vi löser er ÄTA-faktura

I REKYL får ni en tydlig överblick över alla era ÄTA-ordrar. Vi erbjuder en steg-för-steg-guide för att få med alla väsentliga uppgifter kring ÄTA-arbetet som i sin tur automatiskt skapar ett underlag för fakturering. Med REKYL kan ni även ta fram ÄTA-rapporter för mer detaljerad information, vilket ger er goda möjligheter för ÄTA-uppföljning.

REKYL gör din ÄTA-hantering enkel
  • Skapa en ÄTA-order smidigt & enkelt direkt i appen
  • Skapa ÄTA-underlag via en steg-för-steg-guide
  • Skicka ut för signering till kund innan ÄTA påbörjas
  • Ger dig god grund för uppföljning av ÄTA-order vid byggmöten

Vill du veta mer om hur REKYL kan hjälpa dig med dina ÄTOR?

Övriga funktioner i REKYL

Att skapa och följa upp offerter är enkelt i REKYL.

Offerthantering ›

I REKYL är det lätt att skapa och följa upp offerter.
I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering ›

I REKYL får du en bra överblick av alla projekt och tillhörande arbetsordrar.
Digital arbetsorder blir lättillgänlig för dina anställda ver de än befinner sig.

Arbetsorder ›

En digital arbetsorder blir snabbt tillgänglig för kollegorna i alla enheter.
Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering ›

Lättanvänd tidrapportering var du än befinner dig.
Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten

ÄTA-order ›

Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten.

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Leverantörs-
faktura ›

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Resursplanering ›

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Fordonsspårning ›

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Körjournal ›

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Dokumentguide ›

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

CRM säljstöd ›

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar

EDI-koppling ›

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar.

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Avtalshantering ›

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Hyresorder ›

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Nyckelhantering ›

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Schemaläggning ›

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Meddelanden ›

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position

Stöldspårning ›

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position.

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Personalliggare ›

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Utkallning i REKYL

Utkallning ›

Kalla in personal och grupper med ett klick.

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.