REKYL / Priser och paket

REKYLs priser och paket är anpassade för verksamheter och företag i alla storlekar.

Med REKYL som ditt verksamhetssystem kan du effektivisera din verksamhet, spara tid och pengar och minska administrativt arbete. Välj bland ett brett urval funktioner ordnat efter priser och paket som passar din verksamhet.

REKYL Standard

REKYL passar företag i alla storlekar

REKYL Bas ikon

REKYL Bas

Från

125 kr

per användare/månad*

REKYL Standard

REKYL Standard

Från

290 kr

per användare/månad*

REKYL Premium

REKYL Premium

Från

395 kr

per användare/månad*

REKYL Enterprise

REKYL Enterprise

Ring oss för en

Offert

Bas Standard Premium Enterprise
Arbetsorderhantering Skapa och hantera arbetsordrar i ett tydligt system och ha tillgång i både dator och app.
Läs mer om Arbetsorder ›
Tidrapportering Rapportera enkelt tid, resor och material på dator eller i appen.
Läs mer om Tidrapportering ›
Projekthantering & uppföljning Hantera era projekt med ett projektverktyg som samlar allt på ett och samma ställe
Läs mer om Projekthantering ›
Fakturascanning Varje faktura scannas och teckentolkas i sin helhet och kan automatiskt läggas in på rätt projekt eller order.
Läs mer om Leverantörsfaktura ›
Offert Skapa, skicka, signera och förvara era offerter digitalt i systemet.
Läs mer om Offerthantering ›
ÄTA-godkännande Lägg upp ÄTA-order direkt i appen eller dator. Signering med bankID eller digitalt, samt möjlighet till fotodokumentation.
Läs mer om ÄTA-order ›
Fakturaunderlag Systemet sammanställer fakturaunderlaget åt dig och ser till att allt som ska komma med kommer med och skickar allt vidare till ekonomisystemet.
Läs mer om Fakturaunderlag ›
Löneunderlag Löneunderlaget sammanställs automatiskt av systemet.
Artikelregister Möjlighet att läsa in artikelregister i REKYL.
Fasta resurser Sätt en fast resurs på projektet och personen blir återkommande ansvarig för arbetsordrar.
Körjournal & fordonspårning En komplett digital körjournal enligt Skatteverkets rekommendationer i app och dator. Registrerar resorna automatiskt och kan enkelt kopplas till rätt projekt, arbetsorder och tidrapport. Se fordon på live-karta.
Läs mer om Körjournal ›
Attestregler Systemet följer ett attestflöde vid attestering.
Standardrapporter Möjlighet att plocka ut rapporter enligt REKYLs standarduppsättning. Inga konfigurationsändringar.
Resursplanering Planera era resurser i dagvy eller veckovy.
Läs mer om Resursplanering ›
Intranät & Informationsweb Samla all intern information så som sjukanmälan, VAB, avvikelserapporter och personalhandbok.
Dokumentguide standard Tillgång till standardiserade dokument på dator och i app. Exempelvis: Egenkontroll och riskanalys. Ingen konfiguration.
Läs mer om Dokumentguide & KMA ›
Dokumentguide anpassad Vi hjälper er att anpassa dokument i systemet. Exempelvis en anpassad egenkontroll efter era önskemål.
Läs mer om Dokumentguide & KMA ›
Fordonshantering Resursplanera fordon i resursplaneringen.
Läs mer om Resursplanering ›
Avancerade rapporter Vi hjälper till att plocka fram rapporter efter era önskemål.
CRM Säljstöd Dokumentation av kunder, kontaktpersoner, affärshändelser och konversationer.
Läs mer om CRM & Säljstöd ›
Hyresorderhantering Få kontroll på alla dina uthyrda maskiner och material. Checka in och ut på datorn eller direkt i appen. Enkel att debitera.
Läs mer om Hyresorder ›
Avtalshantering Samla alla era avtal digitalt och få påminnelser när dessa är på väg att löpa ut.
Läs mer om Avtalshantering ›
E-signering/BankID Signera alla typer av dokument och avtal med digital signering eller BankID.
Nyckelhantering Systemet håller reda på alla ut- och inlämningar av nycklar.
Läs mer om Nyckelhantering ›
Anpassad attestregler Unikt anpassade attestregler efter era önskemål.
Kundportal Dela information om pågående projekt och arbeten. Anpassa vad kunden kan se.
Valfria kundanpassade fält Anpassa fälten i systemet efter er verksamhet och den information samt siffor ni vill kunna få fram.
EDI-koppling Läsa in era inköp direkt på rätt arbetsorder.
Läs mer om EDI-koppling ›
Fuktmätning Skapa mätprotokoll och bifoga bilder.
API REKYL är ett öppet API och integrerar idag mot flera befintliga system och kan även skapa nya unika integrationer på förfrågan.
Tidrapport med geofence GPS Tidrapportera och få en kartvy över var arbetet utfördes. Exempelvis vid snöröjning, halkbekämpning och grönyteuppdrag för att slutkund ska kunna se var och när arbetet utfördes.
Schemaläggning arbetsordrar Skapa återkommande arbetsordrar enligt önskat schema.
Läs mer om Schemaläggning ›
Avtalsfakturering Skapa återkommande faktureringsintervaller enligt avtal.
Felanmälan & ärendehantering Ta emot felanmälningar som automatiskt skapar en arbetsorder under era projekt.
Utkallning Med Utkallning, även kallat Personalutringning, kallas utvald personal eller hela arbetslag in med ett klick direkt från systemet. Vid jourärenden kan personal enkelt tacka ja/nej.
Läs mer om Utkallning ›
Materialpositionering Placera material, så som containrar, på karta och få en överblick och kontroll på placeringarna.
Läs mer om GPS och Stöldspårning ›
BI diagram & dataanalyser Förse ert BI med REKYL-data och få en överblick.
Anpassade integrationer Anpassade integrationer till större ekonomisystem samt andra system.

* Priser och paket baseras på antal användare, avtalslängd samt debiteringsperiod.

REKYL passar företag i alla storlekar

REKYL Bas

REKYL Bas

Från 125 kr per användare & mån*
REKYL Standard

REKYL Standard

Från 290 kr per användare & mån*
REKYL Premium

REKYL Premium

Från 395 kr per användare & mån*
REKYL Enterprise

REKYL Enterprise

Kontakta oss för en offert
Bas Standard Premium Enterprise
Arbetsorderhantering Skapa och hantera arbetsordrar i ett tydligt system och ha tillgång i både dator och app.
Läs mer om Arbetsorder ›
Tidrapportering Rapportera enkelt tid, resor och material på dator eller i appen.
Läs mer om Tidrapportering ›
Projekthantering & uppföljning Hantera era projekt med ett projektverktyg som samlar allt på ett och samma ställe
Läs mer om Projekthantering ›
Fakturascanning Varje faktura scannas och teckentolkas i sin helhet och kan automatiskt läggas in på rätt projekt eller order.
Läs mer om Leverantörsfaktura ›
Offert Skapa, skicka, signera och förvara era offerter digitalt i systemet.
Läs mer om Offerthantering ›
ÄTA-godkännande Lägg upp ÄTA-order direkt i appen eller dator. Signering med bankID eller digitalt, samt möjlighet till fotodokumentation.
Läs mer om ÄTA-order ›
Fakturaunderlag Systemet sammanställer fakturaunderlaget åt dig och ser till att allt som ska komma med kommer med och skickar allt vidare till ekonomisystemet.
Läs mer om Fakturaunderlag ›
Löneunderlag Löneunderlaget sammanställs automatiskt av systemet.
Artikelregister Möjlighet att läsa in artikelregister i REKYL.
Fasta resurser Sätt en fast resurs på projektet och personen blir återkommande ansvarig för arbetsordrar.
Körjournal & fordonspårning En komplett digital körjournal enligt Skatteverkets rekommendationer i app och dator. Registrerar resorna automatiskt och kan enkelt kopplas till rätt projekt, arbetsorder och tidrapport. Se fordon på live-karta.
Läs mer om Körjournal ›
Attestregler Systemet följer ett attestflöde vid attestering.
Standardrapporter Möjlighet att plocka ut rapporter enligt REKYLs standarduppsättning. Inga konfigurationsändringar.
Resursplanering Planera era resurser i dagvy eller veckovy.
Läs mer om Resursplanering ›
Intranät & Informationsweb Samla all intern information så som sjukanmälan, VAB, avvikelserapporter och personalhandbok.
Dokumentguide standard Tillgång till standardiserade dokument på dator och i app. Exempelvis: Egenkontroll och riskanalys. Ingen konfiguration.
Läs mer om Dokumentguide & KMA ›
Dokumentguide anpassad Vi hjälper er att anpassa dokument i systemet. Exempelvis en anpassad egenkontroll efter era önskemål.
Läs mer om Dokumentguide & KMA ›
Fordonshantering Resursplanera fordon i resursplaneringen.
Läs mer om Resursplanering ›
Avancerade rapporter Vi hjälper till att plocka fram rapporter efter era önskemål.
CRM Säljstöd Dokumentation av kunder, kontaktpersoner, affärshändelser och konversationer.
Läs mer om CRM & Säljstöd ›
Hyresorderhantering Få kontroll på alla dina uthyrda maskiner och material. Checka in och ut på datorn eller direkt i appen. Enkel att debitera.
Läs mer om Hyresorder ›
Avtalshantering Samla alla era avtal digitalt och få påminnelser när dessa är på väg att löpa ut.
Läs mer om Avtalshantering ›
E-signering/BankID Signera alla typer av dokument och avtal med digital signering eller BankID.
Nyckelhantering Systemet håller reda på alla ut- och inlämningar av nycklar.
Läs mer om Nyckelhantering ›
Anpassad attestregler Unikt anpassade attestregler efter era önskemål.
Kundportal Dela information om pågående projekt och arbeten. Anpassa vad kunden kan se.
Valfria kundanpassade fält Anpassa fälten i systemet efter er verksamhet och den information samt siffor ni vill kunna få fram.
EDI-koppling Läsa in era inköp direkt på rätt arbetsorder.
Läs mer om EDI-koppling ›
Fuktmätning Skapa mätprotokoll och bifoga bilder.
API REKYL är ett öppet API och integrerar idag mot flera befintliga system och kan även skapa nya unika integrationer på förfrågan.
Tidrapport med geofence GPS Tidrapportera och få en kartvy över var arbetet utfördes. Exempelvis vid snöröjning, halkbekämpning och grönyteuppdrag för att slutkund ska kunna se var och när arbetet utfördes.
Schemaläggning arbetsordrar Skapa återkommande arbetsordrar enligt önskat schema.
Läs mer om Schemaläggning ›
Avtalsfakturering Skapa återkommande faktureringsintervaller enligt avtal.
Felanmälan & ärendehantering Ta emot felanmälningar som automatiskt skapar en arbetsorder under era projekt.
Utkallning Med Utkallning, även kallat Personalutringning, kallas utvald personal eller hela arbetslag in med ett klick direkt från systemet. Vid jourärenden kan personal enkelt tacka ja/nej.
Läs mer om Utkallning ›
Materialpositionering Placera material, så som containrar, på karta och få en överblick och kontroll på placeringarna.
Läs mer om GPS och Stöldspårning ›
BI diagram & dataanalyser Förse ert BI med REKYL-data och få en överblick.
Anpassade integrationer Anpassade integrationer till större ekonomisystem samt andra system.

* Priser och paket baseras på antal användare, avtalslängd samt debiteringsperiod.