REKYL / Funktionerna i REKYL / Dokumentguide & KMA

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Egenkontroller och andra digitala dokument

Med REKYL kan ni skapa digitala mallar för egenkontroller, riskanalyser, checklistor och övriga dokument som personalen kan bocka av ute på fält direkt i mobilen.

REKYL DOKUMENTGUIDE & KMA I KORTHET

 • Skapa enkelt professionella egenkontroller, analyser, rapporter & dokument direkt i mobilen eller på datorn
 • Kan enkelt checkas av ute på fält 
 • Går att signera
 • E-postas automatiskt
 • Kopplas till rätt projekt & arbetsorder 
 • Lagras tryggt & säkert

Egenkontroller, checklistor och övriga dokument:
Med fotodokumentation och signering

I REKYL kan du enkelt skapa mallar för arbetsberedning, egenkontroller, riskanalyser, avvikelserapporter, skaderapporter och alla övriga väsentliga dokument. Med oss får ni:

 • En steg-för-steg-guider för att upprätta alla era väsentliga dokument och checklistor.
 • Personalen kan enkelt bocka av listorna direkt i appen.
 • All dokument kan enkelt kopplas till rätt projekt och arbetsorder.
 • Om olyckan kulle vara framme eller vid minsta oklarhet så finns allt dokumenterat och lätt att nå i systemet.
 • Bifoga enkelt bilder direkt från mobilen.
 • Signera digitalt eller med BankID.

Ett verktyg för KMA-arbete

REKYL kan därmed fungera som stöd i ert KMA-arbete och hjälpa till att upprätthålla ert egenkontrollprogram. Detta för att säkerställa att verksamheten styrs och utförs på rätt sätt och av personal med korrekt kompetens.

Med hjälp av steg-för-steg-guider skapas enkelt standardiserade PDF:er i REKYL som din personal kan använda som checklista och bocka av direkt i vår app. Alla dokument kopplas dessutom enkelt till projekt och arbetsorder. Om olyckan kulle vara framme eller vid minsta oklarhet så finns allt dokumenterat och lätt att nå i systemet.

I REKYL kan du skapa dokumentguider för KMA för både dokumentation och användning i mobilen.

Vad är KMA?

KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. En KMA-plan finns för att säkra byggprojekt utifrån just dessa tre kontrollpunkter. KMA-planen innehåller flera delar, bland annat kvalitetssäkring, bestående av en kontrollplan med egenkontroller och checklistor för att säkerställa att bygget utförs på ett korrekt sätt av arbetskraft med rätt kompetens. Egenkontrollerna ska signeras och dateras. Dessa brukar även kompletteras med fotodokumentation. I REKYL finns det komplett stöd för att göra just detta. REKYL kan med andra ord fungerar som ett digitalt verktyg, där KMA-ansvariga och KMA-samordnare kan upprätta alla väsentliga dokument för effektivare och enklare KMA-ronder och för ett smartare KMA-system.

Relaterade funktioner

REKYL projekthantering

Projekthantering ›

I REKYL får du en bra överblick av alla projekt och tillhörande arbetsordrar.

Digital arbetsorder blir lättillgänlig för dina anställda ver de än befinner sig.

Arbetsorder ›

En digital arbetsorder blir snabbt tillgänglig för kollegorna i alla enheter.

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Avtalshantering ›

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Vill du veta mer om Dokumentguide & KMA?

Boka en demo eller kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Vad säger våra kunder om REKYL?

Innerstans Bygg & Inredning: ”REKYL skulle man ha haft för länge sen”

Allt fungerar superbra och jag är väldigt nöjd. Jag rekommenderar Rekyl till andra som säger att de också upplever problem med admin i sina företag.

REKYL Kundcase Lundqvist EL

Lundqvist El: ”Personalen kan enkelt rapportera sin tid”

I över 12 år har Lundqvist El använt sig av REKYL som helhetslösning för sin verksamhet. – Det fungerar riktigt bra. Vi sparar tid och får bättre koll på ekonomin.

REKYL kundcase: Fastighetssnabben

Fastighetssnabben: ”Vi har kunnat skala upp med REKYL”

– REKYL är ett system som möjliggjort att vi har kunnat växa på det sätt som vi har gjort, säger Henrik Åström, vd på Fastighetssnabben.