REKYL / Funktionerna i REKYL / EDI-koppling
Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar

EDI

Med vår EDI-koppling i REKYL kan du snabbt och enkelt automatisera era inköp. Effektivisera er administration och få in alla materialkostnader direkt på rätt arbetsorder.

Snabbare fakturering med EDI-integration

När det kommer till fakturering så är EDI framtidens system. Vi på REKYL har en EDI-lösning som gör det möjligt för våra kunder att läsa in sina inköp direkt på arbetsordern – utan fördröjning och direkt vid beställning. Det snabbar upp, förenklar och förebygger misstag som kan ske vid traditionell fakturering.

Hos din leverantör som tillhandahåller EDI-följesedel kan du helt enkelt uppge ditt arbetsordernummer vid beställning och inköpen läggs automatiskt in i REKYL. Detta helt utan manuell hantering. Det betyder att du kan få en korrekt överblick av projektekonomi i realtid. Det sparar dessutom både tid och energi för personalen ute på fältet och för administrationen. När ni sedan ska fakturera så kommer alla materialkostnader automatiskt med på rätt arbetsorder och projekt. Inga kostnader missas.

Vad är EDI?

Det är en metod för att överföra elektronisk information mellan två parter. Istället för att exempelvis skicka en traditionell pappersfaktura eller PDF-faktura, så skickas informationen elektroniskt direkt mellan parterna. Två helt oberoende system kan på så sätt kommunicera med varandra.

Varför EDI-koppling?

  • Enklare och snabbare inköp av material
  • Ingen manuell hantering eller miljöpåverkan
  • Inköpen kommer direkt in i systemet och på rätt arbetsorder
  • Ingen fördröjning
  • Blir automatiskt underlag för vidare fakturering. Inga kostnader missas.
  • Koppling mot er leverantör så materialet hamnar direkt på arbetsordern
  • Sparar tid både för personalen på fältet och kontoret
  • Viktigt hjälpmedel vid faktureringen så allt material kommer med
  • Flytta EDI till annan order

Vi visar gärna mer om hur EDI kan hjälpa din verksamhet.

Övriga funktioner i REKYL

Att skapa och följa upp offerter är enkelt i REKYL.

Offerthantering ›

I REKYL är det lätt att skapa och följa upp offerter.
I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering ›

I REKYL får du en bra överblick av alla projekt och tillhörande arbetsordrar.
Digital arbetsorder blir lättillgänlig för dina anställda ver de än befinner sig.

Arbetsorder ›

En digital arbetsorder blir snabbt tillgänglig för kollegorna i alla enheter.
Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering ›

Lättanvänd tidrapportering var du än befinner dig.
Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten

ÄTA-order ›

Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten.

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Leverantörs-
faktura ›

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Resursplanering ›

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Fordonsspårning ›

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Körjournal ›

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Dokumentguide ›

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

CRM säljstöd ›

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar

EDI-koppling ›

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar.

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Avtalshantering ›

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Hyresorder ›

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Nyckelhantering ›

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Schemaläggning ›

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Meddelanden ›

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position

Stöldspårning ›

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position.

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Personalliggare ›

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.