REKYL / Funktionerna i REKYL / Körjournal

Digital körjournal med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Din körjournal direkt i appen

Med REKYL blir hanteringen av era körjournaler enkel. Resorna registreras automatiskt och går att se direkt i mobilen. Allt enligt Skatteverkets regler.

DIGITAL Körjournal i korthet

 • Enkel rapportering av körjournal i app 
 • Enligt Skatteverkets rekommendationer
 • Resorna registreras automatiskt med våra GPS:er
 • Passar tjänstebil & förmånsbil
 • Live-karta 
 • Kan dölja personalens privata resor – skapa större trygghet 
 • Enkel debitering & koppling till arbetsorder 

En enkel digital körjournal med smidig app

Med REKYL körjournal registreras alla resor automatiskt med hjälp av en i fordonet installerad GPS-enhet. Med funktionen automatisk tidsstyrning kan körningarna registreras som tjänste- respektive privatresor enligt angivna arbetstider. Resans typ kan även enkelt ändras manuellt i efterhand. Vår körjournal är molnbaserad och kan användas på såväl dator som i appen. Tjänsten går att köpas separat eller som en del av REKYLs kompletta verksamhetssystem.

Se din körjournal direkt i mobilen

Personalen kan tydligt se alla sina resor i systemet och direkt i appen. Där syns bland annat till- och frånadress, längden på sträckan och hur lång tid den tog. Om bilen främst ska användas som tjänstebil kan resorna automatiskt registeras som just tjänsteresor. Om bilen däremot är en förmånsbil kan resorna istället automatiskt registreras som privata och ändras manuellt i efterhand vid tjänsteresa.

Trängselskatten då? Ja, den registreras också automatiskt.

Läs mer om våra GPS-modeller här >>

REKYL erbjuder digital körjournal med GPS

Se era fordon på en live-karta i realtid

REKYL elektroniska körjournal kan underlätta vid brådskande uppdrag som exempelvis vid transportledning, budfirmor, servicebilar eller jourverksamhet, då man enkelt kan hitta närmaste fordon för uppdraget på en live-karta.

Den installerade GPS-pucken fungerar också som stöldskydd då ni kan spåra fordonet med både koordinater och karta. I vissa av våra GPS-modeller finns det även mer avancerade funktioner, så som exempelvis kontroll av temperatur och fukt.

Koppla körningar mot arbetsorder och tidrapport

Om ni sköter hela ert arbetsflöde i REKYL kan ni enkelt koppla körningar direkt till rätt arbetsorder. Om körningarna ska faktureras vidare inkluderas dessa automatiskt på fakturaunderlaget och ni slipper manuell handpåläggning. I REKYL kan ni även ta fram mer specifika uppgifter kring era resor, så som CO2-utsläpp.

 

Har ni specifika önskemål kring er körjournal? Prata med oss och vi hittar en lösning.

FAQ

Vad är en körjournal?

I en körjournal dokumenteras det noggrant hur företagets bilar har använts. Bland annat mellan vilka adresser bilen har kört, vem som körde bilen, varför körningen gjordes, när den gjordes och hur lång sträckan var.

Varför körjournal?

En körjournal är ett bevis för hur mycket du eller dina anställda har kört i tjänsten respektive privat. Dessa uppgifter måste gå att styrka vid en eventuell granskning av Skatteverket.

Vad händer om man inte fyller i en körjournal?

Vid en eventuell granskning av Skatteverket behöver du noggrant kunna bevisa hur företagets bilar har använts, såväl privat som i tjänst. Om detta inte går att bevisa riskerar du att förmånsbeskattas.

Hur fungerar en digital körjournal?

En körjournal kan vara fysisk eller digital. Enligt Skatteverket måste den som använder företagets bilar anteckna alla resor som sker på ett sätt som är detaljerat. Med en digital körjournal och med en i bilen installerad GPS görs detta automatiskt istället för manuellt. Genom att hantera din körjournal digitalt är det lättare att få med alla de detaljer som Skatteverket kräver vid en eventuell granskning och uppgifterna sparas dessutom på ett säkert sätt.

I REKYL kan körjournalen dessutom kopplas till rätt arbetsorder så att körningarna automatiskt kommer med på fakturaunderlaget och vidare till ekonomisystemet. Det blir enklare att fakturera och bokföra. I REKYL kan ni även stöldspåra och fordonsplanera då fordonens position syns i realtid på en karta.

Hur länge ska en körjournal sparas?

Enligt bokföringslagen ska en körjournal sparas i sju år. För att möjliggöra denna långa lagring ser vi i REKYL till att digitalt spara alla uppgifter. Inget kommer bort.

Hur kan jag skilja på privata och tjänsteresor?

Skatteverket rekommenderar att såväl privata som tjänsteresor noggrant antecknas. I REKYL sker detta enkelt antigen genom att ni tidsinställer era körningar efter arbetstider eller att ni med ett knapptryck ändrar till privat eller företagsresa på datorn eller direkt i appen.

Vad ska en körjournal innehålla?

Skatteverket rekommenderar att en körjournal ska innehålla:

 • Mätarställning vid årets början
 • Mätarställning vid årets slut.
 • Bilens registreringsnummer
 • Aktuellt år
 • Datum och mätarställning vid resans start och slut
 • Hur många kilometer den anställda kör varje resa
 • Vilken adress resan startade från och avslutades på
 • Ärende/syfte med resan
 • Vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt
 • Vem som har kört bilen
Varför digital körjournal?

som använder företagets bilar anteckna noggrant. Med en digital körjournal blir det enklare att få med alla uppgifter som krävs då det sker automatiskt och uppgifterna sparas dessutom på ett säkert ställe.

Hur undviker jag förmånsbeskattning av företagsbil?

För att undvika förmånsbeskattning måste du kunna bevisa att bilen endast använts privat endast i ringa omfattning (eller inte alls privat). Det säkraste sättet är att föra en detaljerad körjournal.

Om arbetsgivaren dessutom bekostar bilens drivmedel så är detta en drivmedelsförmån. Körjournalen är då viktig för att kunna visa fördelningen mellan privata och tjänsteresor. Den anställde riskerar annars att förmånsbeskattas för allt drivmedel och detta gäller inte bara förmånsbilar.

Påverkar en GPS förmånsvärdet på bilen?

Eftersom varken mjuk- eller hårdvaran som berör REKYL körjournal inte räknas som extrautrustning så påverkas inte förmånsvärdet på bilen.

Går det att köpa digital körjournal separat?

Ja, det gör det. Kontakta oss och vi hjälper er.

Vad kostar en körjournal?

En digital körjournal med GPS hos REKYL kostar från 149:- per månad och bil (Prisexempel gäller 1-10 fordon. Kontakta oss för prisuppgifter för fler fordon.)

Relaterade funktioner

Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering ›

Lättanvänd tidrapportering var du än befinner dig.

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Resursplanering ›

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Vill du veta mer om Körjournal?

Boka en demo eller kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Vad säger våra kunder om REKYL?

Innerstans Bygg & Inredning: ”REKYL skulle man ha haft för länge sen”

Allt fungerar superbra och jag är väldigt nöjd. Jag rekommenderar Rekyl till andra som säger att de också upplever problem med admin i sina företag.

REKYL Kundcase Lundqvist EL

Lundqvist El: ”Personalen kan enkelt rapportera sin tid”

I över 12 år har Lundqvist El använt sig av REKYL som helhetslösning för sin verksamhet. – Det fungerar riktigt bra. Vi sparar tid och får bättre koll på ekonomin.

REKYL kundcase: Fastighetssnabben

Fastighetssnabben: ”Vi har kunnat skala upp med REKYL”

– REKYL är ett system som möjliggjort att vi har kunnat växa på det sätt som vi har gjort, säger Henrik Åström, vd på Fastighetssnabben.