REKYL / Funktionerna i REKYL / Körjournal
Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Digital körjournal

Med REKYL blir hanteringen av era körjournaler enkel. Resorna registreras automatiskt och du ser dem direkt i appen. Med ett knappklick väljer du privat- eller tjänsteresa, samt kopplar till arbetsorder. Allt enligt Skatteverkets regler.

Spara tid med en smart & digital körjournal

Med REKYL Körjournal registreras alla resor automatiskt med hjälp av en i fordonet installerad GPS-enhet. Med funktionen automatisk tidsstyrning registreras körningarna som tjänste- respektive privatresor.  Resans typ kan enkelt ändras manuellt i efterhand.

REKYL erbjuder digital körjournal med GPS

REKYL Körjournal är molnbaserad och fungerar lika väl i vår app som på datorn. Oavsett om du befinner dig på kontoret eller ute på fältet har du alltid tillgång till din körjournal.  Skippa papper och penna eller en krånglig Excel-mall som du aldrig hinner fylla i.

Nu kan du få en korrekt körjournal snabbt och enkelt med ett fåtal knapptryck.

Koppla körningar mot arbetsorder för utökad kostnadsanalys

Det går utmärkt att koppla körningar till arbetsorder i REKYL, vilket ger er en bättre överblick över kostnaderna för projektet. Om körningarna dessutom ska faktureras vidare så görs detta smidigt och enkelt. Även administration och bokföring blir betydligt mer effektivt.

Läs mer om Arbetsorder

Öka servicenivån mot kunderna

REKYLs elektroniska körjournal underlättar i verksamheter med brådskande uppdrag, som exempelvis transportledning, budfirmor, servicebilar eller jourverksamheter, då man enkelt kan hitta närmaste fordon för uppdraget på en live-karta. Företaget sparar tid och pengar och förbättrar servicenivån mot kunderna.

Ett bra sätt att undvika förmånsbeskattning

Fordon som ägs av företaget räknas som yrkesfordon. Dessa får inte köras privat mer än, vad Skatteverket kallar, i ringa omfattning. Det innebär vid max 10 tillfällen eller 100 mil per år.

I händelse av en revision är det upp till den anställde att bevisa att fordonet inte körts privat mer än i ringa omfattning för att undvika förmånsbeskattning. Det bästa och mest effektiva underlaget är en fullständig körjournal.

Enligt skatteverket är det extra viktigt med körjournal när:

  1. Den anställde använder bilen främst i tjänsten men lite privat.
  2. Den anställde kör 3 000 mil eller mer i tjänsten per inkomstår.
  3. Den anställde har fritt drivmedel i samband med bilförmån
  4. Den anställde har förmån av trängselskatt/infrastrukturavgift

(Källa: Skatteverket)

REKYLs körjournal påverkar inte förmånsvärdet

Eftersom varken mjuk- eller hårdvaran som berör REKYL körjournal inte räknas som extrautrustning så påverkas inte förmånsvärdet på bilen.

  • GPS-installation
  • Enligt Skatteverkets rekommendationer
  • Automatiska körjournaler
  • Enkel debitering från körjournaler
  • Mobilapp

Vi visar dig gärna mer om digitala körjournaler och GPS-lösningar

Övriga funktioner i REKYL

Att skapa och följa upp offerter är enkelt i REKYL.

Offerthantering ›

I REKYL är det lätt att skapa och följa upp offerter.
I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering ›

I REKYL får du en bra överblick av alla projekt och tillhörande arbetsordrar.
Digital arbetsorder blir lättillgänlig för dina anställda ver de än befinner sig.

Arbetsorder ›

En digital arbetsorder blir snabbt tillgänglig för kollegorna i alla enheter.
Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering ›

Lättanvänd tidrapportering var du än befinner dig.
Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten

ÄTA-order ›

Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten.

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Leverantörs-
faktura ›

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Resursplanering ›

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Fordonsspårning ›

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Körjournal ›

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Dokumentguide ›

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

CRM säljstöd ›

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar

EDI-koppling ›

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar.

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Avtalshantering ›

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Hyresorder ›

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Nyckelhantering ›

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Schemaläggning ›

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Meddelanden ›

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position

Stöldspårning ›

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position.

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Personalliggare ›

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Utkallning i REKYL

Utkallning ›

Kalla in personal och grupper med ett klick.

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.