REKYL / Funktionerna i REKYL / Nyckelhantering
Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Nyckelhantering

REKYLs nyckelhantering håller reda på alla ut- och inlämningar av nycklar med RFID, digital signatur och elektroniska nyckelskåp.

Få full kontroll med REKYLs nyckelhantering 

Med REKYL kan ni öka säkerheten och spara tid i sökandet av nycklar. Systemet håller koll på vem som får hämta ut vilka nycklar, samt alla ut- och inlämningar. Nycklarna och personalen utrustas med varsin RFID-bricka som används för identifikation. REKYL stödjer även signatur på digital signaturplatta om så önskas. Historik sparas så det alltid går att se vem som har nyckeln nu eller haft den vid en viss tidpunkt.

Nyckelhantering i REKYL

Digitala nyckelskåp för säker nyckelhantering

Med REKYLs elektroniska nyckelskåp kan ni ta er nyckelhantering ännu snäppet längre. Användningen är enkel och kräver minimal administration. Användarna och nycklarna utrustas med varsin RFID-bricka för smidig och enkel identifikation. Historik sparas så att det alltid går att se vem som har nyckeln just nu eller som har haft den vid en viss tidpunkt. REKYL håller även reda behörigheter och vem som får hämta ut vilka nycklar. Automatiska påminnelser kan skickas ut till användaren om nyckeln ej returnerats i tid. Nyckelskåpet kan helt integreras med REKYL och kopplas ihop med fordon så att den som hämtat ut bilnyckeln även blir förare på bilen. Skåpen är även förberedda för alkolås. 

REKYL nyckelskåp
  • Håll koll på alla ut- och inlämningar
  • Underlätta hantering och administration
  • Total överblick och spårbarhet av alla nycklar
  • Ökad trygghet och säkerhet
  • Enkel registrering med RFID-bricka
  • Stöd för digital signatur
  • Elektroniskt nyckelskåp för självservice

Skulle du vilja veta mer om vår nyckelhantering och nyckelskåp?

Övriga funktioner i REKYL

Att skapa och följa upp offerter är enkelt i REKYL.

Offerthantering ›

I REKYL är det lätt att skapa och följa upp offerter.
I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering ›

I REKYL får du en bra överblick av alla projekt och tillhörande arbetsordrar.
Digital arbetsorder blir lättillgänlig för dina anställda ver de än befinner sig.

Arbetsorder ›

En digital arbetsorder blir snabbt tillgänglig för kollegorna i alla enheter.
Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering ›

Lättanvänd tidrapportering var du än befinner dig.
Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten

ÄTA-order ›

Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten.

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Leverantörs-
faktura ›

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Resursplanering ›

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Fordonsspårning ›

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Körjournal ›

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Dokumentguide ›

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

CRM säljstöd ›

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar

EDI-koppling ›

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar.

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Avtalshantering ›

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Hyresorder ›

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Nyckelhantering ›

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Schemaläggning ›

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Meddelanden ›

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position

Stöldspårning ›

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position.

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Personalliggare ›

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Utkallning i REKYL

Utkallning ›

Kalla in personal och grupper med ett klick.

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.