REKYL / Funktionerna i REKYL / Tidrapportering
Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering

Med REKYL får ni en effektiv och enkel tidredovisning. Direkt i vår app eller på datorn. Tiden kopplas dessutom automatiskt till rätt projekt och arbetsorder.

Digitala tidrapporter – en enkel registrering som faktiskt blir gjord

I REKYL är det enkelt att föra elektronisk tidrapportering. Du skapar snabbt och smidigt en tidrapport med tydliga steg där inget missas. Tack vare flera smarta funktioner i vår app så går det utmärkt att rapporter din tid var du än befinner dig – och faktiskt i all hets.

Tidrapporterna går sedan vidare till arbetsledaren för attestering baserat på vilka attestregler som ni önskar. Tidrapporten kopplas automatiskt ihop med arbetsorder och projekt, vilket betyder färre klick för era anställda och en effektiv tidrapportering i ett digitalt och enkelt system.

Material, servicebil, milersättning och andra tillägg kan göras direkt i tidrapporten. I REKYL kan vi även skapa mallar för olika typer av jobb där det automatiskt läggs till rätt artiklar för just det återkommande jobbet, vilket resulterar i mindre upprepning och administration.

Tack vare REKYLs integration med bland annat Fortnox, Visma och Björn Lundén, så sker exporten till lönesystemet smidigt och enkelt.

Exempel på arbetsflöde med tidrapportering i REKYL

Delegera snabbare, enklare och bättre.
Alla vet vad dom ska göra.

Använder man funktionen för dagplanering i REKYL så får tidrapportören i första hand välja bland de arbetsorder som man är inplanerad på vilket underlättar och minimerar risken för fel. Använder man digital körjournal så visas dagens körningar direkt i tidrapporteringen och den kan användas som stöd.

I REKYL får du en tydlig överblick över din tidrapportering och vad de rapporterade timmarna använts till.

REKYLs tidrapportering är en bra analys för företaget men också för dina kunder

Med hjälp av tidrapporteringen får ditt företag full kontroll på debiterbar tid och interntid. Detta för att du kan effektivisera din verksamhet och snabbt få ut dina fakturor som slutfaktura eller delfaktura. Du får en snabb överblick i realtid över din upplupna kostnader/intäkter.

  • Skapa dina tidrapporter snabbt och enkelt – direkt i appen
  • Få in material, servicebil och milersättning på ett och samma ställe
  • Få kontroll på både extern och intern tid
  • Anpassa attestflöden

Vill du veta mer och kika in i systemet?

Övriga funktioner i REKYL

Att skapa och följa upp offerter är enkelt i REKYL.

Offerthantering ›

I REKYL är det lätt att skapa och följa upp offerter.
I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering ›

I REKYL får du en bra överblick av alla projekt och tillhörande arbetsordrar.
Digital arbetsorder blir lättillgänlig för dina anställda ver de än befinner sig.

Arbetsorder ›

En digital arbetsorder blir snabbt tillgänglig för kollegorna i alla enheter.
Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering ›

Lättanvänd tidrapportering var du än befinner dig.
Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten

ÄTA-order ›

Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten.

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Leverantörs-
faktura ›

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Resursplanering ›

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Fordonsspårning ›

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Körjournal ›

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Dokumentguide ›

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

CRM säljstöd ›

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar

EDI-koppling ›

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar.

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Avtalshantering ›

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Hyresorder ›

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Nyckelhantering ›

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Schemaläggning ›

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Meddelanden ›

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position

Stöldspårning ›

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position.

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Personalliggare ›

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Utkallning i REKYL

Utkallning ›

Kalla in personal och grupper med ett klick.

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.