REKYL / Funktionerna i REKYL / Leverantörsfaktura
Leverantörsfaktura skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Leverantörsfaktura

Minska det manuella arbetet med REKYLs scanning av leverantörsfakturor. Varje faktura scannas och teckentolkas i sin helhet och läggs automatiskt in på rätt projekt eller order. 

Scanning av leverantörsfakturor – attestera direkt i mobilen

Med funktionen leverantörsfaktura skannas och teckentolkas fakturorna och förs in i REKYL och spara administrativt arbete.

Leverantörsfakturascanning

REKYL registrerar automatiskt dina leverantörsfakturor. När din leverantör skickar in fakturan via mail eller e-faktura till REKYLs digitala inläsningscentral tolkar REKYL automatiskt hela fakturan och läser in uppgifter som leverantörsnamn, fakturadatum, förfallodatum, OCR-nummer, totalbelopp och moms. Inläsningen verifieras även av en person för att ytterligare säkerställa att det blir rätt. Självklart går det även att scanna in fakturorna manuellt.

Med REKYL kan du sätta upp flöden för attestering av leverantörsfaktura i flera steg..

Attestering som det borde fungera

REKYLs leverantörsfakturaattest har ett flöde som kan anpassas så att en, eller flera, personer har möjlighet att kontrollera och godkänna en leverantörsfaktura innan den går till ekonomi för betalning. Vem eller vilka som ska godkänna inkommande fakturor kan justeras med regler efter dina önskemål, exempelvis baserat på belopp, överordnad eller projektansvarig. Detta är ett bra sätt att få kontroll på utgifter och att undvika felaktiga fakturor. Nu går det även att attestera fakturorna direkt i mobilen. 

I REKYL kan du söka efter din leverantrörsfaktura med fritext, BG-nummer, företagsnamn m.m.

Hitta enkelt din leverantörsfaktura i REKYL

I systemet får du en tydlig överblick över varje leverantörsfaktura. REKYL låter dig snabbt söka upp fakturor för granskning eller utskrift. Du kan söka på fritext, serienummer, artikelnummer, OCR, bank- eller postgironummer och mer. Eftersom hela fakturan tolkas så är den i sin helhet sökbar, vilket gör vardagen betydligt lättare än när du måste minnas ett specifikt artikelnamn. 

Leverantörsfaktura kopplas till dina projekt.

Koppla kostnaden till dina projekt för bättre koll

Med hjälp av märkning kan fakturan automatiskt kopplas till ett angivet projekt som ger dig ännu bättre kontroll över ditt resultat. För att underlätta bokföringen av era leverantörsfakturor så ger systemet dig automatiskt konteringsförslag och du kan smidigt och enkelt kontera leverantörsfakturan för att sedan skicka den vidare till ekonomisystemet. 

Undvik onödiga avgifter med automatiska påminnelser 

REKYL skickar påminnelser till ansvarig person när en faktura är på väg att förfalla eller inte har attesterats i tid. Detta för att slippa onödiga påminnelsekostnader eller inkassokrav från leverantör.

  • Samla allt på ett och samma ställe
  • Minimera manuella steg och risk för fel
  • Stödjer både PDF och e-faktura
  • Verifiering av människa
  • Ger dig automatiskt konteringsförslag
  • Hela fakturan OCR-tolkas och är sökbar
  • Kan automatiskt läggas in på rätt projekt
  • Notifieringar och påminnelser

Vi visar dig gärna mer om leverantörsfakturor i REKYL!

Övriga funktioner i REKYL

Att skapa och följa upp offerter är enkelt i REKYL.

Offerthantering ›

I REKYL är det lätt att skapa och följa upp offerter.
I REKYL baseras verksamheten på projekt som kopplas till dina arbetsorder.

Projekthantering ›

I REKYL får du en bra överblick av alla projekt och tillhörande arbetsordrar.
Digital arbetsorder blir lättillgänlig för dina anställda ver de än befinner sig.

Arbetsorder ›

En digital arbetsorder blir snabbt tillgänglig för kollegorna i alla enheter.
Enkel tidrapportering för dina anställda som kopplas till arbetsorder och projekt.

Tidrapportering ›

Lättanvänd tidrapportering var du än befinner dig.
Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten

ÄTA-order ›

Skapa ÄTA-order för ändringar, tillägg och avgående arbeten.

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Leverantörs-
faktura ›

Leverantörsfakturor skannas och teckentolkas för snabb hantering.

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Fakturaunderlag ›

Skapa snabbt fakturaunderlag för projekt från tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor.

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Resursplanering ›

Planera arbetet utifrån dina resurser vilket förenklar tidrapportering.

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Fordonsspårning ›

Fördela uppdrag mellan dina fordon med exakt spårning via kartfunktionen.

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Körjournal ›

Automatiska körjournaler med GPS-spårning helt enligt Skatteverkets regler.

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Dokumentguide ›

Skapa dokument kopplade till projekt eller order med enkla guider.

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

CRM säljstöd ›

Enkel uppföljning av kundkontakter, erbjudanden och affärer.

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar

EDI-koppling ›

Automatiska följesedlar via EDI-koppling från leverantörer och import av artiklar.

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Avtalshantering ›

Skapa kundavtal för traditionell eller elektronisk signering.

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Hyresorder ›

Skapa hyresorder för företagets verktyg, material eller maskiner.

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Nyckelhantering ›

Registrera, fördela och logga in- och utlämning av nycklar som personalen använder.

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Schemaläggning ›

Schemalägg och automatisera utskick av dokumentation som rapporter och arbetsorder.

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Meddelanden ›

Med meddelanden underlättar du intern kommunikation med personalen kopplat till funktioner i REKYL.

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position

Stöldspårning ›

Skydda fordon och utrustning med spårsändare som löpande anger deras position.

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Personalliggare ›

Logga personal på arbetsplatserna med hjälp av REKYLs app.

Utkallning i REKYL

Utkallning ›

Kalla in personal och grupper med ett klick.

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.