REKYL / Support

Behöver du support?

Stöter du på problem eller har frågor om REKYL är du välkommen att kontakta våra kunniga medarbetare för support.

Tel: 010-222 88 00

Mejl: support@rekyl.nu

Om du behöver support i REKYL kan vi hjälpa dig via fjärranslutning.

Vi kan även ge dig support via fjärranslutning

Ladda ner TeamViewer så har vi möjlighet att hjälpa er i systemet där ni sitter och arbetar.