REKYL / Håltagning

Effektivare arbetsflöde med smarta funktioner för håltagning

Med REKYL kan ni underlätta arbetet ute på fältet. Förutom det mest uppenbara med projekthantering och arbetsorderhantering, samt tidrapporter och körjournal, så har vi även en unik matris för just betonghåltagning och övrig håltagning. När du anger denna matris-artikel så räknas löpmeterpris eller á-pris ut automatiskt. Den bygger på en matematisk formeln baserat på mått och material. Funktionen går enkelt att använda såväl på dator som direkt i appen. Artikeln kan även enkelt dupliceras för exempelvis varje våningsplan och ni slipper upprepande moment. Allt kommer direkt in på arbetsordern i systemet med bara några knappklick. Ni kan därmed jobba snabbare och effektivare utan att tulla på rapporteringen.

REKYL är perfekt för företag som jobbar med håltagning

Digital arbetsberedning, riskanalys och egenkontroll

I vår funktion dokumentguide och KMA så kan ni enkelt hantera alla era riskanalyser, egenkontroller och arbetsberedning vid håltagning och borrning. Ni skapar enkelt digitala mallar för alla väsentliga dokument som personalen kan bocka av direkt i mobilen.

Låter det intressant?

Se fler av våra funktioner i översikten och kontakta våra erfarna medarbetare för att höra mer om hur andra inom håltagning drar nytta av REKYL.

  • Unik matris och funktioner för håltagning och borrning
  • Automatiska uträkningar för matrisartiklar och löpmeter
  • Skapa digitala mallar för KMA med vår dokumentguide

Vi berättar gärna mer om hur REKYL kan hjälpa företag i håltagningsbranschen!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.