EDI-koppling

Se alla funktioner

EDI-koppling

​REKYL tar automatiskt emot följesedlar via EDI från valda leverantörer. Personalen får upp en lista över aktuella följesedlar och kan importera materialartiklar direkt in på tidrapporten. Dessa rader importeras även till faktureringsunderlagen i ett senare skede.

N

Koppling mot er leverantör så materialet hamnar direkt på arbetsordern

N

Sparar tid både för personalen på fältet och kontoret

N

Viktigt hjälpmedel vid faktureringen så allt material kommer med

N

Flytta EDI till annan order

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.