Fakturaunderlag

Se alla funktioner

Fakturaunderlag

I REKYL skapas enkelt fakturaunderlag för projekt som baseras på tidrapporter, hyresorder och leverantörsfakturor. Justeringar och kompletteringar kan göras innan faktureringsunderlagen exporteras till faktureringsprogrammet/ bokföringen som en faktura.

N

Få översikt över timmar, material och leverantörsfakturor

N

Justera och komplettera för rätt TB och TG

N

Attestflöden innan export till ekonomisystemet

N

Delfaktura, a-conto och slutfaktura

Vill du veta mer om denna funktion?

Kontakta oss så berättar vi mer!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.