Rekyl NyckelhanteringNyckelhantering

Hjälper dig att hålla koll på era nycklar

Nyckelhantering

REKYL håller reda på vem som får hämta ut vilka nycklar samt alla ut- och inlämningar av nycklar. Nycklarna och personalen utrustas med varsin RFID-bricka som används för identifikation. REKYL stödjer även signatur på digital signaturplatta om så önskas. Historik sparas så det alltid går att se vem som har nyckeln nu eller haft den vid en viss tidpunkt.

Få kontroll över nycklarna

Personens och nyckelns RFID-bricka läggs på läsaren och nyckeln registreras som utlämnad till personen. När nyckelns bricka läggs på läsaren igen, registreras nyckeln som återlämnad och ett återlämningskvitto kan skrivas ut. REKYL kan även kompletteras med elektroniskt nyckelskåp för självservice.

N

Håll koll på alla ut- och inlämningar

N

RFID-bricka

N

Stöd för digital signatur

N

Elektroniskt nyckelskåp för självservice

Vill du veta mer om denna funktion?

Kontakta oss så berättar vi mer!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.