Resursplanering

Se alla funktioner

Resursplanering

Resursplaneringen i REKYL bygger på en veckoöversikt där man enkelt drar och släpper objekt i form av arbetsorder, personal och fordon för att planera arbetet. Man ser tydligt vilka resurser som är tillgängliga dag för dag och vilka jobb som behöver planeras in.

Smidigt ute på fältet
Personalen ser i sin mobil-app exakt vilket jobb de blivit tilldelade och när det ska utföras under ”mina order”. Det går till exempel också att dela upp resursplaneringen på olika flikar så att man bara ser de jobb man har hand om och sin personal.

Resursplaneringen är kopplad till tidrapporteringen och en personlig orderlista vilket innebär att personalen i första hand bara ser de jobb som de är inplanerade på.

N

Resursplanera både personal, fordon och utrustning

N

Snabb överblick i vecko- eller dagsschema

N

Resurssätt dina arbetsorders med dra & släpp

N

Vi anpassar filtrering och flikar efter era behov

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.