Rekyl TidrapporteringTidrapportering

Håll koll på er arbetade tid, koppla mot era arbetsordrar

Digital Tidrapportering i datorn eller direkt i telefonen

I REKYL skapar man snabbt och enkelt tidrapporter på några sekunder med hjälp av smarta guider. Tidrapporterna går sedan vidare till arbetsledaren/närmsta chef för attestering baserat på vilka attestregler som satts upp. Tidrapporten kopplas automatiskt ihop med arbetsordern och projektet. Material, servicebil, milersättning och andra tillägg kan göras direkt i tidrapporten och mallar för olika typer av jobb lägger automatiskt till rätt artiklar.(Vy i dator på skapade tidrapporter)

Delegera snabbare, enklare och bättre – Alla vet vad dom ska göra
Använder man funktionen för dagplanering i REKYL så får tidrapportören i första hand välja bland de arbetsorder som man är inplanerad på vilket underlättar och minimerar risken för fel. Använder man digital körjournal så visas dagens körningar direkt i tidrapporteringen och den kan användas som stöd.

En bra analys för företaget men också för dina kunder
Med hjälp av tidrapporteringen får ditt företag full kontroll på debiterbar tid och interntid. Detta för att du kan effektivisera din verksamhet och snabbt få ut dina fakturor som slutfaktura eller delfaktura. Du får en snabb överblick i realtid över din upplupna kostnader/intäkter.

N

Skapa dina tidrapporter enkelt och snabbt

N

Få in material, servicebil och milersättning på ett och samma ställe

N

Få kontroll på både extern och intern tid

N

Anpassa attestflöden

Vill du veta mer om denna funktion?

Kontakta oss så berättar vi mer!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. REKYL låter varje anställd kan lägga mer fokus på sin roll.

Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.