REKYL / Sanering

Ett system skapat för saneringsbranschen

Från början utvecklades faktiskt REKYL specifikt för saneringsbranschen. Vi har därmed flera funktioner som just ni kan gynnas av. REKYL fungerar för såväl långa som korta saneringsuppdrag. För att nämna några av våra populäraste funktioner, förutom grundflödet av projekthantering, arbetsorderhantering och tidrapportering, så har REKYL även en hyresfunktion. Funktionen Hyresorder håller koll på allt material som lämnas hos kunden och räknar automatiskt ut debiteringen för enklare och snabbare fakturering vid hemtagning. Vi har även en funktion som heter positionering, där ni exempelvis kan positionera en container med en knappnål på kartan i vår app vid avlämning och sedan flytta positioneringen vidare när containern flyttas. På så sätt har ni alltid en tydlig överblick av er utrustning.

REKYL är perfekt för företag i saneringsbranchen

Kommunicera enkelt vid jourärenden

Med vår utringningsfunktion kan ni direkt från systemet ringa eller smsa utvald personal vid jour/akuta ärenden och få svar av den som tackat ja till jobbet.

Fuktmätningsprotokoll och skaderapport i mobilen

I REKYL kan ni enkelt föra fuktmätningsprotokoll och skapa skaderapporter digitalt – direkt i appen. REKYL har även en integration med MEPS som synkroniserar all data för effektivare hantering.

Digital körjournal

I REKYL kopplar ni enkelt körjournalen till arbetsorder och projekt. Med REKYL Körjournal registreras alla resor automatiskt med hjälp av en i fordonet installerad GPS-enhet. Med funktionen automatisk tidsstyrning registreras körningarna som tjänste- respektive privatresor. Resans typ kan enkelt ändras manuellt i efterhand med bara ett klick.

Låter det intressant? Se fler av våra funktioner i översikten och kontakta våra erfarna medarbetare för att höra mer om hur andra inom sanering drar nytta av REKYL.

  • Utringningsfunktion för enkel kommunikation vid jourärenden
  • Digitala funktmätningsprotokoll och skaderapporter
  • Integration mot MEPS
  • Koppla körjournaler till arbetsorder och projekt

Vi berättar gärna mer om hur REKYL kan hjälpa er inom saneringsbranschen!

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

REKYL låter dig fokusera på vad som är viktigast i din yrkesroll

Funktionerna i REKYL hjälper dig genom hela affären och kopplar samman de administrativa uppgifterna med arbetet ute på fältet. Med REKYL kan du låta dina anställda lägga mer fokus på sin yrkesroll och minska administrativt arbete för dem.

Vi hjälper dig gärna att ta fram ett förslag som passar just din verksamhet.