REKYL / Bygg / Arbetsorder bygg

Arbetsorder för byggprojekt 

Med REKYL får ni struktur på byggprojektets alla tillhörande arbetsordar och uppgifter. Vem gör vad, när och hur – samt dess rapportering. 

REKYL för byggbranschen

Arbetsorderhantering för bygg i korthet

  • Få en tydlig struktur på era arbetsordrar – öka effektiviteten.
  • Samla viktiga dokument i anslutning till jobbet
  • Koppla digitala checklistor och kontroller
  • Fotodokumentation
  • Rapportera enkelt tid, material och körjournal för jobbet
  • Se din arbetsorder direkt i appen och lägg enkelt till ÄTA-order
  • Skicka ut information från systemet till personalen ute på fält vid ändringar

Ett arbetsordersystem anpassat för byggprojekt: Se vad som ska göras direkt i appen

Er arbetsorderhantering är grundbulten för ett lyckat och lönsamt byggprojekt. Med REKYL är det enkelt att skapa, planera och fördela arbetsordrar. Det är även enkelt för personalen att se vad som ska göras och vilka jobb som de är inplanerade på. Det gör att ni kan hålla uppe arbetseffektiviteten och slippa tappa dyrbar tid. Det ökar även sannolikheten att hålla tidsplanen för ert byggprojekt och öka kundnöjdheten.

Personalen kan dessutom enkelt nå sin arbetsorderlista direkt i mobilen. Om önskat, kan ni även låta personalen själva plocka nya jobb från listan. Alternativt tilldelar arbetsledaren alla arbetsordrar och personalen får en notis om sina nya uppdrag. 

 

REKYL Arbetsorder på desktop skärm

Personalen rapporter enkelt sin tid, material och körjournal för arbetsordern. Alla rapporterade uppgifter samlas under projektet och syns direkt i systemet. På så sätt kan ansvarig arbetsledare följa utförandet i realtid och få en tydlig överblick av verksamhetens nuläge. 

I anslutning till arbetsordern kan ni även koppla alla väsentliga dokument eller bilder, samt checklistor/egenkontroller/riskanalyser. De går även att bocka av direkt i mobilen.

REKYL är även anpassningsbart, det betyder att vi kan anpassa systemet efter ert arbetssätt – och inte tvärtom. Tillsammans med våra medarbetare hittar vi det optimala arbetsflödet för just er.

Kundcase