REKYL / Bygg / Egenkontroll bygg

Egenkontroll för bygg- och installation

Säkerställ enkelt ert arbete och utför era egenkontroller digitalt – på dator eller direkt i appen. Enkelt att skapa nya och enkelt att hitta gamla.  

REKYL för byggbranschen

Egenkontroll för bygg i korthet

  • Skapa enkelt professionella egenkontroller, riskanalyser och övriga dokument
  • Kan enkelt checkas av i mobilen
  • Går att signera
  • E-postas automatiskt
  • Kopplas till rätt projekt & arbetsorder
  • Lagras tryggt & säkert

Egenkontroll direkt ute på bygget: 

För att underlätta utförandet av era egenkontroller, kan ni i REKYL skapa digitala mallar och checklistor. Personalen kan enkelt bocka av kontrollpunkterna på såväl dator som direkt i appen. Detta gäller även alla olika typer av väsentliga dokument, så som riskanalyser, avvikelserapporter och skaderapporter med mera. 

All dokumentation sparas tryggt och går enkelt att hitta i anslutning till rätt projekt. 

 

I REKYL kan du skapa dokumentguider för KMA för både dokumentation och användning i mobilen.

Kundcase